Επιστροφή      Αρχική > Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Α
ΠΔ/14-7-99 ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99
ΜΕΡΟΣ-Ι > ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
KΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ 
ΜΕΡΟΣ-ΙΙ > ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
 
ΑΡΘΡΟΝ-37
ΑΡΘΡΟΝ-38
ΑΡΘΡΟΝ-39
ΑΡΘΡΟΝ-40
ΑΡΘΡΟΝ-41
ΑΡΘΡΟΝ-42
ΑΡΘΡΟΝ-43
ΑΡΘΡΟΝ-44
ΑΡΘΡΟΝ-45
ΑΡΘΡΟΝ-46
  ΑΡΘΡΟΝ-47
ΑΡΘΡΟΝ-48
ΑΡΘΡΟΝ-49
ΑΡΘΡΟΝ-50
ΑΡΘΡΟΝ-51
ΑΡΘΡΟΝ-52
ΑΡΘΡΟΝ-53
ΑΡΘΡΟΝ-54
ΑΡΘΡΟΝ-55
ΑΡΘΡΟΝ-56
ΑΡΘΡΟΝ-57
ΑΡΘΡΟΝ-58
ΑΡΘΡΟΝ-59
ΑΡΘΡΟΝ-60
ΑΡΘΡΟΝ-61
ΑΡΘΡΟΝ-62
ΑΡΘΡΟΝ-63
ΑΡΘΡΟΝ-64
ΑΡΘΡΟΝ-65
ΑΡΘΡΟΝ-66
ΑΡΘΡΟΝ-67
ΑΡΘΡΟΝ-68
ΑΡΘΡΟΝ-69
ΑΡΘΡΟΝ-70
ΑΡΘΡΟΝ-71
ΑΡΘΡΟΝ-72
ΑΡΘΡΟΝ-73
ΑΡΘΡΟΝ-74
ΑΡΘΡΟΝ-75
ΑΡΘΡΟΝ-76
ΑΡΘΡΟΝ-77
ΑΡΘΡΟΝ-78
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΣΤΟ ΣΧ. ΠΟ.
1.
2.
3.
4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
1.
2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ζ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Η 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Θ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ι  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
ΜΕΡΟΣ-ΙΙΙ > ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Δ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Ε 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-ΣΤ
ΜΕΡΟΣ-IV > ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Α 
KΕΦΑΛΑΙΟΝ-Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ-Γ 
 
  ©OPYRIGHT ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999-2002