Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3282/Β/06.08.2020

  • 6/8/2020

Απόφ. 2651/1391 Κανονισμός περί αναθέσεως και εκτελέσεως συμβάσεων έργων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3300/Β/06.08.2020

  • 6/8/2020

Απόφ. 9938 Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής. (2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3300/Β/06.08.2020

  • 6/8/2020

Απόφ. 620 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 6, της υπ’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3245/Β/04.08.2020

  • 5/8/2020

Απόφ. 82373 Διάθεση στην ελληνική αγορά ρευματοδοτών και ρευματοληπτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3263/Β/05.08.2020

  • 5/8/2020

Απόφ. 79314 ΕΞ 2020 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 453/Δ/05.08.2020

  • 5/8/2020

Απόφ. 82969 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3181/Β/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. 80558 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3204/Β/03.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.5419/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3232/Β/04.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3235/Β/04.08.2020

  • 4/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5428/Α36 Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.