Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 466/Δ/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 13-7-20 Επανέγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 466/Δ/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/305524/34973/2568/840 Χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτηρίων που βρίσκονται επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 467/Δ/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. 33994 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 467/Δ/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. 33995 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3355/Β/11.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 5227/A321 Προθεσμία υποβολής αίτησης, για χορήγηση έγκρισης και δόσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 157/Α/10.08.2020

  • 11/8/2020

Απόφ. Π.Ν.Π. Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3341/Β/10.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. 335 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 458/Δ/07.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. 82640 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 459/Δ/07.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. 82636 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 464/Δ/10.08.2020

  • 10/8/2020

Απόφ. 98265 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22065/2019 απόφασης του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.