Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 477/Δ/14.08.2020

  • 19/8/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3419/Β/14.08.2020

  • 18/8/2020

Απόφ. 2713/1434 Κανονισμός εκμισθώσεως, μισθώσεως, παραχωρήσεως, εκποιήσεως,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 158/Α/18.08.2020

  • 18/8/2020

Απόφ. Πράξη 35 της 17.8.2020 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3409/Β/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. Α.1187 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3431/Β/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. 2712/1433 Κανονισμός λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 475/Δ/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. Π.Δ. 20-7-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 478/Δ/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. 107145 Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 480/Δ/14.08.2020

  • 17/8/2020

Απόφ. 121051 Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 994.245.95...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3434/Β/14.08.2020

  • 15/8/2020

Απόφ. Α.1189 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3410/Β/14.08.2020

  • 14/8/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/374409/11985/1539/463 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.