Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3953/Β/26.08.2021

  • 27/8/2021

Απόφ. 1019/4/24-ιστ’ Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3951/Β/26.08.2021

  • 26/8/2021

Απόφ. Α. 1203 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 151/Α/26.08.2021

  • 26/8/2021

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64 Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Αγία Παρασκευή, η»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 552/Δ/24.08.2021

  • 25/8/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71745/2974 Διαπίστωση της νομιμότητας των κτιρίων κατοικίας και των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 553/Δ/24.08.2021

  • 25/8/2021

Απόφ. 36599 Καθορισμός ορίων εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης με ζώνη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3903/Β/23.08.2021

  • 25/8/2021

Απόφ. 329248 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3852/Β/18.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. A.1186 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3866/Β/19.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. 58005 Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3887/Β/20.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. Πρωτ. 1998 Διεκπ. 1429 Κανονισμός περί αναθέσεως και εκτελέσεως συμβάσεων έργων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3905/Β/23.08.2021

  • 23/8/2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.