Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 553/Δ/10.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. 2822 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3775/Β/08.09.2020

  • 9/9/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3778/Β/08.09.2020

  • 9/9/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6768/Α380 Διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3780/Β/08.09.2020

  • 9/9/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3785/Β/09.09.2020

  • 9/9/2020

Απόφ. 12073 Συμπλήρωση- Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 169/Α/07.09.2020

  • 8/9/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4719 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 167/Α/07.09.2020

  • 7/9/2020

Απόφ. Π.Δ. 73 Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3756/Β/07.09.2020

  • 7/9/2020

Απόφ. 3124 Εξάμηνη παράταση της προθεσμίας του χρόνου ολοκλήρωσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3686/Β/03.09.2020

  • 3/9/2020

Απόφ. 948/15 Οργάνωση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων της παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 3669/Β/02.09.2020

  • 2/9/2020

Απόφ. 93041 ΕΞ 2020 Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.