Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3915/Β/14.09.2020

  • 14/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123197/3407 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 170376/ 13-01-2016 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3874/Β/11.09.2020

  • 12/9/2020

Απόφ. 368 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3877/Β/11.09.2020

  • 12/9/2020

Απόφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 548/Δ/09.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 63223/6125 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση ‘’Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 548/Δ/09.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 63224/6126 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση ‘’Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 556/Δ/10.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 39310 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3851/Β/11.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 13250 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3868/Β/10.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 2 Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3868/Β/10.09.2020

  • 11/9/2020

Απόφ. 2 Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Α/10.09.2020

  • 10/9/2020

Απόφ. Π.Δ.75 Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.