Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3992/Β/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36186/1701 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4008/Β/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 102136 ΕΞ 2020 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4005/Β/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΔΝΣβ/ 51058 /ΦΝ 2.2.1 Ανάθεση αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/Α/15.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Α/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4726 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3983/Β/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/3881 /Φ.275 Αποχαρακτηρισμός των κάτωθι τμημάτων Εθνικών οδών που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 573/Δ/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 103850 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (11.000,00 τ.μ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 574/Δ/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82809/3601 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 578/Δ/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 103897 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 579/Δ/18.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. 191084 Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.