Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 588/Δ/22.09.2020

  • 22/9/2020

Απόφ. 103856 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (11.000,00...

Περισσότερα

ΦΕΚ 584/Δ/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. Π.Δ.21-8-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 584/Δ/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. Π.Δ.21-8-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4042/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / 6127/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4048/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. 59766 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/6-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4021/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. 107/09 Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Πειραιά - Κατάργηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4021/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. 107/08 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κομοτηνής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4021/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. 107/19 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4038/Β/21.09.2020

  • 21/9/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/83631/2047 Τροποποίηση της υπό στιοχεία οικ.170380/ 13-01-2016 (Β΄860) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3992/Β/17.09.2020

  • 18/9/2020

Απόφ. ΔΣ 107/30 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (άρθρα 2 παρ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.