Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4366/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 132581/4326 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4367/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651 Τροποποίηση της υπ΄ αρ.146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4382/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 386 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 624/Δ/02.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/4051/Φ.270 Ένταξη των νέων υλοποιημένων (ως κατασκευάσθηκαν) και υπό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 627/Δ/02.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 42101 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 631/Δ/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 3912 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους του κτιρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 639/Δ/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. 689958 Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 4364/Β/05.10.2020

  • 5/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020...

Περισσότερα

ΦΕΚ 189/Α/02.10.2020

  • 3/10/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4729 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.