Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4422/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. 233157 Συμπλήρωση της υπ’ αρ.59679/12.3.2020 διαπιστωτικής πράξης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4430/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. ΓΓΨΔΑΔ 198 Τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4431/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4432/Β/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 648/Δ/07.10.2020

  • 7/10/2020

Απόφ. 42394 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4378/Β/05.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 3348 1η τροποποίηση της απόφασης Ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4379/Β/05.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 109/8 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4391/Β/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 108/12 Καθορισμός ημερομηνίας για την έναρξη της ηλεκτρονικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4391/Β/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. 109/6 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάτμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4392/Β/06.10.2020

  • 6/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/525174/16446/2139/161 Παραχώρηση κατά χρήση στον Δήμο Κορυδαλλού της απαλλοτριωμένης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.