Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4523/Β/14.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/96038/1145 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/ 65985/770/08-07-2020 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4539/Β/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 6593 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4555/Β/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. ΔΣ 110/7 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της ανάρτησης (άρθρα 2 παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 4556/Β/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 105752 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 956/08-01-2020 υπουργικής απόφασης «Περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 664/Δ/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 5073 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 5174/29.12.1998 (Δ΄ 7/1999) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 664/Δ/15.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 137141/3074 Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4531/Β/14.10.2020

  • 15/10/2020

Απόφ. 395 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4525/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723 Λειτουργία και τήρηση του Μητρώου αναπληρωματικών μελών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4527/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/9465/Α321 Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4529/Β/14.10.2020

  • 14/10/2020

Απόφ. 43850 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.