Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4598/Β/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. 150114 Έγκριση παράτασης για την ολοκλήρωση της μελέτης Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4602/Β/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5885/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4612/Β/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/567515/2284 Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του ν. 3028/2002 στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 677/Δ/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/94428/4091 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. 177809 Άρση της υπ΄ αρ. 1378/19-08-1997 (Δ΄739) απόφασης του Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. 177790 Άρση της υπ΄ αρ. 1735/08-09-1994 (Δ΄1004) απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. 177860 Άρση της υπ΄ αρ. 1659/20-07-2007 απόφασης του Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. 44562 Μερική ανάκληση της υπ΄ αρ. 598/24-5-1979 απόφασης κήρυξης ως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 678/Δ/19.10.2020

  • 19/10/2020

Απόφ. 177775 Άρση της υπ΄ αρ. 1704/31-08-2000 (Δ΄594) απόφασης του Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4584/Β/16.10.2020

  • 17/10/2020

Απόφ. ΔΣ 110/5/1.10.2020 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.