Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 691/Δ/26.10.2020

  • 26/10/2020

Απόφ. Π.Δ.5-8-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4707/Β/23.10.2020

  • 24/10/2020

Απόφ. 120726 ΕΞ 2020 Καθορισμός του ύψους του μισθώματος παραχώρησης αποκλειστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 686/Δ/23.10.2020

  • 23/10/2020

Απόφ. 47341/1230 Μερική Ανάκληση της υπ' αρ. 2932/6-11-2007 (Δ΄ 638) απόφασης Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4685/Β/23.10.2020

  • 23/10/2020

Απόφ. 47055/12338 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4700/Β/23.10.2020

  • 23/10/2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9467/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4634/Β/21.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. 107743 Τροποποίηση της υπ’ αρ.27033/6-3-2020 (Β΄902) υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4656/Β/22.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4657/Β/22.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. 109313 Ρύθμιση θεμάτων απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4667/Β/22.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. 13282 + 13183 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 680/Δ/21.10.2020

  • 22/10/2020

Απόφ. 242403/4844 Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.