Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 704/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/570751/64453/4716/1427 Χαρακτηρισμός ως ιστορικών τόπων των οικισμών Λακκί και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 705/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 247515/4944 Τροποποίηση Ρ.Σ. Μεσσήνης στο Ο.Τ. 308 Συνοικίας Νέου Κόσμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 708/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 47751 Αναγνώριση τμήματος οδού ωςπροϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 708/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 47748 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 708/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 47751 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 711/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 48794 Μερική ανάκληση - άρση της υπ’ αρ. 3649/13-9-1982 (Δ’ 346/1983) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 712/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 186645 Μερική ανάκληση, λόγω πραγματικής πλάνης περί τα πραγματικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 712/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. 190492 Εν μέρει άρση της υπ’ αρ. 2279/21-10-1988 απόφασης αναδάσωσης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 712/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/590650/56716/38099/3952/1137 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4761/Β/29.10.2020

  • 29/10/2020

Απόφ. 16042+13731 Έγκριση Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.