Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 729/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 15703 Κήρυξη ως αναδασωτέων, των εκτάσεων Α εμβαδού 1.042.807,31 τ.μ.,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 730/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 195286 Μερική ανάκληση των υπ’ αρ. (α) 5812/23-11-2007 (Δ’ 664) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4836/Β/04.11.2020

  • 4/11/2020

Απόφ. 420 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4837/Β/04.11.2020

  • 4/11/2020

Απόφ. Α. 1245 Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 713/Δ/02.11.2020

  • 4/11/2020

Απόφ. 65715/2598 Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης συνολικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Α/04.11.2020

  • 4/11/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4744 Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα αδικήματα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4826/Β/02.11.2020

  • 2/11/2020

Απόφ. 112/14/22.10.2020 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 714/Δ/02.11.2020

  • 2/11/2020

Απόφ. 79065 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «Πορί» Μονεμβασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4804/Β/30.10.2020

  • 31/10/2020

Απόφ. Α.1241 Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4...

Περισσότερα

ΦΕΚ 704/Δ/30.10.2020

  • 30/10/2020

Απόφ. ΔΔΥ: 2926 Καθορισμός αποδέκτη και ανώτατων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.