Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560525/63292/4633/1414 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου κτηρίου επί της οδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560539/63295/4636/1411 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου διώροφου κτηρίου (πρώην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560533/63294/4635/1412 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του Κλειστού Κολυμβητηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 717/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/142681/2812 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 718/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 179061 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «Αγ. Παρασκευή» Μονεμβασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 722/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 48239 Μερική ανάκληση και άρση της υπ’ αρ. 1708/31-3-1989 (Δ΄ 214) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 723/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/560559/63299/4640/1407 Έγκριση της οριοθέτησης του χαρακτηρισμένου «ως τόπου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 192734 Άρση της υπ’ αρ. 1912/10-09-1977 απόφασης Νομάρχη Κορινθίας, περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 726/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 195284 Μερική ανάκληση της υπ’ αρ. 1749/17-09-1990 απόφασης του Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 727/Δ/04.11.2020

  • 5/11/2020

Απόφ. 16523 Κήρυξη ως αναδασωτέων, των εκτάσεων Α εμβαδού 1.474.186,35 τ.μ.,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.