Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 773/Δ/24.11.2020

  • 25/11/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/Φ164α/634804/62547/41652/4230/1249 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου (ΚΜ IV 136 Οικοδομών Ρόδου),...

Περισσότερα

ΦΕΚ 778/Δ/25.11.2020

  • 25/11/2020

Απόφ. 20280 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ανώνυμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 780/Δ/25.11.2020

  • 25/11/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/106700/4652 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5163/Β/23.11.2020

  • 24/11/2020

Απόφ. 868317 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5180/Β/23.11.2020

  • 24/11/2020

Απόφ. 17723 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απόφασης της Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5105/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 142939 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των μελετών Γενικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5128/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 194736 Έγκριση της υπ΄ αρ. 46/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5140/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 32258 ΕΞ 2020 Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5146/Β/19.11.2020

  • 20/11/2020

Απόφ. 3122.1-Τ07/73393/2020 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών: -...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5082/Β/18.11.2020

  • 18/11/2020

Απόφ. 1197/2020 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.