Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 795/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/634812/62550/41654/4232/1251 Απευθείας αγορά ακινήτου, για αρχαιολογικούς σκοπούς, στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 795/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/634809/62548/41653/4231/1250 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 799/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. Π.Δ.11-11-20 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 179/27-06-1998 απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5345/Β/04.12.2020

  • 5/12/2020

Απόφ. Α. 1264 Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5327/Β/03.12.2020

  • 4/12/2020

Απόφ. 248658/3999 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Περιφερειάρχη Στερεάς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5342/Β/03.12.2020

  • 4/12/2020

Απόφ. 128460 Τροποποίηση της υπ’ αρ.47640/14.05.2020 «Καθορισμός του ποσού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 787/Δ/03.12.2020

  • 4/12/2020

Απόφ. 199120 Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με το άρθρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5309/Β/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. 99368 Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ15/οικ/17467/15.11.1995...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5311/Β/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. 53979 Οριστικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5314/Β/03.12.2020

  • 3/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/43049/1082 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.170374/ 13.1.2016 απόφασης του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.