Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 802/Δ/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 203664 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός οριογραμμής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 804/Δ/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 205288 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 436/10407/27.02.2013 απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 806/Δ/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 211471 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 245/Α/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4759 Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5393/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 333517 ΕΞ 2020 Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14-1-2015 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5395/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 459 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5398/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 130092 Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5399/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 130121 Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5400/Β/08.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 130119 Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα”...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5437/Β/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. Δ.ΟΡΓ.Α 1138138ΕΞ2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.