Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5432/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 2243/333582 Καθορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5446/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28305/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5447/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/117845/4332 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ.184573/13-12-2017 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5447/Β/09.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338 Ανάθεση υλοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5454/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. Γ3β/Γ.Π.οικ.76740 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5454/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 1538/2020 Καθορισμός της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5457/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 126538 Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5458/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.28303/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5460/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 50055/1267 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 46153/1151/9-11-2020 κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5461/Β/10.12.2020

  • 10/12/2020

Απόφ. 2/79099/ΔΛΤΠ Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 6, του τεσσαρακοστού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.