Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 228/Δ/14.07.2017

  • 7/9/2017

Απόφ. 2744 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Α/23.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 93 Αλλαγή χρήσεων καταστημάτων του συγκροτήματος του Αρσακείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3040/Β/10.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 68415/28223 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3048/Β/21.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 173971 Έγκριση της αριθμ. 518/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3049/Β/21.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 179888 Έγκριση της αριθμ. 156/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3074/Β/18.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 29 ΕΣ/2017 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3083/Β/31.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. ΔΟΥ/οικ./4587 Ανάθεση της αρμοδιότητας διαχείρισης των διαδικασιών ωρίμανσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3085/Β/05.09.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 3122.1-Τ37/63139/2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 239/Δ/14.08.2017

  • 6/9/2017

Απόφ. 188855 Μερική ανάκληση λόγω νομικής αιτίας (διάταξη νόμου) της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/ΑΑΠ/27.07.2017

  • 5/9/2017

Απόφ. 5304 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πολεοδομικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.