Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 247/Δ/21.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 184825 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΚΑΛΑΜΑΚΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3104/Β/10.03.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 642/2017 Λήψη απόφασης επί της υπ_ αριθ. πρωτ. οικ. 1115/23.2.2017 Εισήγησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3114/Β/29.08.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 1915/90550 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3123/Β/01.09.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 1018 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3129/Β/14.07.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 2613 Τροποποίηση της υπ_ αριθμ. 1339/11-4-2017 (ΦΕΚ 1341 Β') απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3159/Β/06.09.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. ΥΦ. ΟΙΚ. 0001234 ΕΞ 2017 Καθορισμός της λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής με την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 237/Δ/11.08.2017

  • 11/9/2017

Απόφ. 181405 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΟΡΘΟΛΙΘΟΣ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/08.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/ 317656/206332/8788/2893 Κήρυξη - οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στον Αγ. Γεώργιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/17.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 97582/1819 Μη έγκριση διόρθωσης ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 196/ΑΑΠ/23.08.2017

  • 8/9/2017

Απόφ. 23-8-17 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.