Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3202/Β/07.09.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 8322/93254 Τροποποίηση της αριθμ. 1376/13948/07-02-2017 απόφασης του Υπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3202/Β/01.09.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 54855 Φ.599 Ορισμός των οργανικών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3212/Β/01.09.2017

  • 13/9/2017

Απόφ. 157586/4246 Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-θρου 21 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/09.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧ ΜΑΕ/93457/56513/2989/973 Έγκριση ανακαθορισμού Ζώνης Α΄ και αναοριοθέτησης Ζώνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 135/Α/23.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 95 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3144/Β/24.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 3218 Ορισμός της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3148/Β/14.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 353333(2000) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3148/Β/30.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 195098 Έγκριση της αριθμ. 219/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3164/Β/18.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 178962 Έγκριση της 230/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3164/Β/17.08.2017

  • 12/9/2017

Απόφ. 49590 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.