Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3226/Β/30.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 178272 Έγκριση της αριθμ. 240/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3235/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 182828 Έγκριση της αριθμ. 113/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3236/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 195580 Έγκριση της αριθμ. 133/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3237/Β/04.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 176156 Έγκριση της αριθμ. 148/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3245/Β/24.07.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 179356 Διόρθωση της οικ.170385/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3246/Β/04.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 34768 Σύσταση, συγκρότηση και κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3246/Β/08.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 3122.1-Τ24/58151/2017 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3250/Β/09.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 35088 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 171914/2013 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3256/Β/13.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 1013/95296 Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/22.08.2017

  • 15/9/2017

Απόφ. 2940 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.