Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3262/Β/31.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 11295 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3262/Β/01.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 52918 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3263/Β/01.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3617/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3267/Β/24.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 179355 Διόρθωση της οικ.170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3282/Β/06.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322 Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3290/Β/11.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 1072 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/11.09.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 91866/1697 Μη έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλης Πα-τρών, επί προβλεπομένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3222/Β/01.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 7834 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3222/Β/18.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 9558/115513 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3222/Β/03.08.2017

  • 18/9/2017

Απόφ. 13196 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.