Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/05.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 53668 Καθορισμός χώρου που εξομοιώνεται με χερσαία Ζώνη Λιμένα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 206/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 53965 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιοτάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/30.11.2016

  • 19/9/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/33168/29691/4341 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του διωρόφου κτηρίου επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 208/ΑΑΠ/29.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 29-00-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/23.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 152008 Τροποποίηση της αριθ. 2464/23-2-2012 απόφα-σής μας (ΦΕΚ 781/Β'/2012)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 118957 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/23.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 15209 Τροποποίηση της αριθ. 8402/9-5-2012 απόφασής μας (ΦΕΚ 1690/Β'/2012)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 118954 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3223/Β/22.08.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 118952 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3233/Β/24.07.2017

  • 19/9/2017

Απόφ. 179354 Διόρθωση της οικ. 170379/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ «Εγκατάσταση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.