Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/30.08.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 356362/1305 Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στο ΔΔ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/29.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 40399 Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3430/Β/21.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 76902/27740 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3431/Β/25.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 12738/159456 Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3431/Β/26.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 10230/124393 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3433/Β/27.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 62885 + 60545 + 60475 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3463/Β/27.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 4573/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3472/Β/28.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001417 ΕΞ 2017 Χ.Π. 1629 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3472/Β/28.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001414 ΕΞ 2017 Χ.Π.1626 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3472/Β/28.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001421 ΕΞ 2017 Χ.Π.1633 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.