Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3435/Β/18.09.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 72111/26262 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3446/Β/12.09.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681 Καθορισμός των διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3490/Β/03.10.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/Α321 Χορήγηση επιδότησης για την κατεδάφιση επικίνδυνα ετοιμόρροπων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 291/Δ/21.09.2017

  • 6/10/2017

Απόφ. 57905 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 230/ΑΑΠ/06.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. 53978 Διόρθωση σφάλματος εγκριτικής απόφασης Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3432/Β/04.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. 52480/2983/17 Χαρακτηρισμός του Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3452/Β/22.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. 3252/99092 Αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3455/Β/26.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. 12540/155628 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3470/Β/27.09.2017

  • 5/10/2017

Απόφ. ΓΔΟΕΣ/1/2/243-γ΄ Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων δημοσιολογιστικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/ΑΑΠ/13.09.2017

  • 4/10/2017

Απόφ. 13-09-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.