Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/21.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 3351 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/19.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 3352 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου πουβρίσκεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/21.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 4991 Χαρακτηρισμός της νέας παράκαμψης του οικισμού Αγ. Νικολάου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/25.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/298645/28772/3272 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Γεφυριού του «Πόρου» στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 236/ΑΑΠ/15.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 3919/168713/16 Αναγνώριση της οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Αγίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3507/Β/05.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 180668 Τροποποίηση της οικ. 170378/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3532/Β/03.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 2850 Παροχή δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3538/Β/05.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 70458/1389/Φ. 250 Χαρακτηρισμός ως διαβαθμισμένων των Παραρτημάτων της Σύμβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3566/Β/05.10.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 1183 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 293/Δ/05.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 188987 Καθορισμός ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΠΟΥΝΤΑ ΑΜΜΟΥΔΑ-...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.