Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3539/Β/21.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. 75039/27166 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/27.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. 14547 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3545/Β/28.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. 195983 Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β'/2017) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3554/Β/29.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2893/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3557/Β/01.09.2017

  • 11/10/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/1769/Α325 Τροποποίηση α) της με αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/3610/2015/Α325/2.2.2016 (B' 418)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/19.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 3353 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του δημοτικού σχολείου Πεπονιάς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/25.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/298645/28772/3272 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Γεφυριού του «Πόρου» στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 234/ΑΑΠ/20.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 6599 Τροποποίηση σχεδίου πόλης με αποχαρακτηρι-σμό τμήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/21.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 3354 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου καιστοιχείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/21.09.2017

  • 10/10/2017

Απόφ. 3356 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.