Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3721/Β/05.10.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 74086/26872 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3722/Β/12.10.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 3122.1-Τ51/72923/17 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/25.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 9055 Ανάκληση της υπ' αριθμ. Δ. 613/12-04-1982 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8734 Άρση της υπ' αριθμ. 325/16-02-1983 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 320/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8335 Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 2368/03-11-1980 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/21.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8894 Άρση της αριθ. Δ. 2324/06-09-1985 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/21.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8893 Άρση της αριθ. 2407/02-11-1994 απόφασης τουΝομάρχη Κιλκίς περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 321/Δ/28.07.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 7972 Άρση της αριθ. Δ.3010π.ε./02-01-1979 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 322/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8567 Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 2517/30-10-1984 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 322/Δ/17.08.2017

  • 24/10/2017

Απόφ. 8087 Άρση της υπ' αριθμ. Δ. 1731/28-06-1985 απόφασης του Νομάρχη Κιλκίς...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.