Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 3821/Β/26.10.2017

  • 31/10/2017

Απόφ. 117384 Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3825/Β/25.10.2017

  • 31/10/2017

Απόφ. 44277 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3775/Β/18.10.2017

  • 30/10/2017

Απόφ. 158949 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3811/Β/19.10.2017

  • 30/10/2017

Απόφ. 1238 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3763/Β/26.09.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 181478/965 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ_ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3766/Β/26.09.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 142716 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3766/Β/11.10.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 16894 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3804/Β/16.10.2017

  • 27/10/2017

Απόφ. 13284/171100 Τροποποίηση - διόρθωση της με αριθμ. πρωτ. 10961/133110/7-9-2017 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3759/Β/19.10.2017

  • 26/10/2017

Απόφ. 82703/29562 + 75154/27218 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.