Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/19.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 3350 Σχετ. 3626/15 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων τεσσάρων (4) κτηρίων που βρίσκονται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 265/ΑΑΠ/27.07.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 157058 Άρση ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 176/Α/21.11.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 4499 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/11.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 154449 Έγκριση απόφασης καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 44734 Καθορισμός συμπληρωματικής ειδικής χρήσης, στο διατηρητέο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 261/ΑΑΠ/05.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 3355 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτηρίου επί της οδού Δοϊράνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 276878/4698 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 1150 και 1156...

Περισσότερα

ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/27.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 166846 ΤΡΟΠ 327 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 267/ΑΑΠ/23.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 13615/175040 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εγκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/30.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 258586/4835 Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπομένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.