Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4112/Β/21.11.2017

  • 24/11/2017

Απόφ. 3122.1-Τ03/83519/2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Α/22.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. 4501 Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.183519 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.για το Μετρητικό/Ρυθμιστικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/101953 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε για τον Αγωγό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4053/Β/13.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ.183518 Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. γιατο Μετρητικό/Ρυθμιστικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4058/Β/16.11.2017

  • 22/11/2017

Απόφ. Δ. ΟΡΓ. Α 1172044 ΕΞ 2017 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β΄ 2823 και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/23.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 258570/4834 Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/12.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 6924 Χαρακτηρισμός, ως βελτιούμενη κατά τμήματα κατ' εφαρμογή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/12.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. 6664 Χαρακτηρισμός, ως βελτιούμενη κατά τμήματα, κατ' εφαρμογή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 263/ΑΑΠ/25.10.2017

  • 21/11/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/441698/2911 50/11373/3834 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.