Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5539/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 155264 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5554/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 67333/1298 Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5564/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. Π.Δ.Ε/ΓΑΕΠ/326613/1491 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5570/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 125310 Καθορισμός διαδικασίας εφοδιασμού δικαιούχων με το ειδικό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5571/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 117/10/03.12.2020 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (παρ. 8β του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5571/Β/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 86066 Μερική τροποποίηση της υπ΄ αρ. 46735/2020 (Β΄3170) απόφασης «Παροχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 811/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 98806/9200 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού (διόρθωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 813/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/663001/65971/43759/4501/1327 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για αρχαιολογικούς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 816/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. 812 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης σε τμήμα του υπ’ αρ. 1192α...

Περισσότερα

ΦΕΚ 818/Δ/17.12.2020

  • 18/12/2020

Απόφ. Π.Δ.Ε/ΔΠΧΣ/293784/6157 Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Πατρών στο ΟΤ/ΚΧ 2978...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.