Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4136/Β/13.11.2017

  • 30/11/2017

Απόφ. 81628/5131 Παραχώρηση της παραγωγικής λειτουργίας και υποστήριξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4153/Β/24.07.2017

  • 30/11/2017

Απόφ. 179357 Διόρθωση της της οικ.170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4191/Β/23.11.2017

  • 30/11/2017

Απόφ. 128799 Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4193/Β/29.11.2017

  • 30/11/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1188 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4159/Β/28.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. 6269/1895 Α1 Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4159/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. 21957 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 184/Α/29.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. 4504 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ 393 Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. ΔΝΣ/72401/ΦΝ393 Θέση σε λειτουργία Μετωπικών Σταθμών Διοδίων επί της Εγνατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4156/Β/27.11.2017

  • 29/11/2017

Απόφ. ΔΝΣ/52058/ΦΝ 393 Καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.(1) ...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.