Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4225/Β/22.11.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1182 Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4226/Β/08.11.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/182536 Τροποποίηση της οικ. 170385/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4249/Β/29.11.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. 41087 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4252/Β/01.12.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ. 1193 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 378/Δ/17.11.2017

  • 5/12/2017

Απόφ. 98321/8856 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «ΑΓΙΟΣ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4194/Β/31.10.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. 87589/31091 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4224/Β/14.11.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ ΚΕ/ 854 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4232/Β/23.11.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. ΠΟΛ :1187 Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4233/Β/24.11.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. 129348 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 106688/13-10-2016 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4235/Β/01.12.2017

  • 4/12/2017

Απόφ. 1249 Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.