Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4409/Β/04.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 171813/3193 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 93206/1739/20-07-2016 (ΦΕΚ 2380/Β/02-08-2016) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4413/Β/08.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 103619/36529 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4429/Β/15.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 1200 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4430/Β/07.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 163481/2992 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των πιστοποιητικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4430/Β/07.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 163993/2909 Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4431/Β/30.11.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 6462 Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής Κέντρου Υποδοχής και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4432/Β/11.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 50743 Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4443/Β/11.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 4876 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1339/11-4-2017 (ΦΕΚ 1341 Β') απόφασης της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4445/Β/14.12.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 137926 Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 284/ΑΑΠ/27.11.2017

  • 14/12/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 451141/44565/4516 Χαρακτηρισμός ως μνημείων του λιμενοβραχίονα Κράκαρη και...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.