Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4439/Β/12.12.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 2896/134128 Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4450/Β/12.12.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. ΗΛ/Β/Φ8/2954/οικ. 184578 Χαρακτηρισμός των έργων των Φάσεων Ι και II της Διασύνδεσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4457/Β/02.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 833/18 Συγκρότηση διαρκούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4459/Β/15.12.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ 393 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 394/Δ/28.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 290224 Καθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στην θέση «ΓΟΥΒΙΕΛΟΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 396/Δ/28.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 290218 Καθορισμός αιγιαλού - παραλίας στη θέση «ΒΑΘΙΑ ΒΑΛΗ» Δ.Ε....

Περισσότερα

ΦΕΚ 398/Δ/30.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 7323 Ανάκληση των με αριθμ. πρωτ. 3047/7-4-2006 και 3566/13-4-2009 αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 399/Δ/30.11.2017

  • 18/12/2017

Απόφ. 13963/179369 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Καστρί»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4339/Β/27.11.2017

  • 15/12/2017

Απόφ. 23854 Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (O.E.Υ) του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.