Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 401/Δ/21.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 74505 Καθορισμός χρήσης γης για την δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 402/Δ/23.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 75084 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 403/Δ/21.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 265035 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού-παραλίας στη θέση «ΦΑΝΑΡΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/28.11.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΔΔΠ Β 0019628 ΕΞ 2017 0630 Β Αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/ΑΑΠ/01.12.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 455305/44929/4538 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της βρύσης στη θέση «Καμάρι»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/28.11.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΔΔΠ Β 0019695 ΕΞ 2017 1024Β' Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/30.04.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. 4047 Τροποποίηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4473/Β/30.11.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. 11206 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4483/Β/07.12.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001989 ΕΞ 2017 Χ.Π.1435 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4488/Β/13.12.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.