Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/23.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 131955/3432 Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/20.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 20-11-17 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/ΑΑΠ/23.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 2474/67/2016 Τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/21.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 247889 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/27.11.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 930 Έγκριση Σημειακής τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Ιαλυσού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 287/ΑΑΠ/01.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 131958/3433 Τροποποίηση ορίων οικισμού Πρωτόπαππας, Δήμου Ζίτσας για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4497/Β/07.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001992 ΕΞ 2017 /Χ.Π.1131 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τον ανεμοστρόβιλο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4545/Β/15.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 60134/786 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων υλοποίησης Προγράμματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4545/Β/15.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. 23200 Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4546/Β/18.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181 Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.