Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 4590/Β/15.12.2017

  • 27/12/2017

Απόφ. 60135/1579 Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία».(3) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/Α/28.11.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 152 Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4534/Β/29.11.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 127/2017 Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεωνανοικτής διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4553/Β/18.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 60207/3828 Τεχνική βοήθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με σκοπό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4555/Β/18.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4603/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4561/Β/20.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 87396/4201 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Οικ. 84337/4020/24.11.2017 (Β΄ 4124) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 200/Α/22.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 4508 Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων -Καταχώριση στο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017

  • 22/12/2017

Απόφ. 4509 Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Α/20.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. Πράξη 25 Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 199/Α/20.12.2017

  • 21/12/2017

Απόφ. Πράξη 26 Ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.