Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 9/Α/22.01.2018

  • 13/1/2018

Απόφ. 4513 Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Β/23.11.2017

  • 12/1/2018

Απόφ. 34/23.11.2017 Υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν....

Περισσότερα

ΦΕΚ 24/Β/28.12.2017

  • 12/1/2018

Απόφ. 52409 Τρόπος, όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και τεχνικές προδιαγραφές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4753/Β/27.12.2017

  • 12/1/2018

Απόφ. 110153/38838 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/Β/04.01.2018

  • 12/1/2018

Απόφ. 14 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 18/Β/03.01.2018

  • 11/1/2018

Απόφ. Φ.61/οικ. 696/1 Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4728/Β/19.12.2017

  • 11/1/2018

Απόφ. 142569 Έγκριση των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4740/Β/18.12.2017

  • 11/1/2018

Απόφ. 7787 Τροποποίηση της αρ. Δ.Δ οικ 1323/30-3-2016 απόφασης περί μεταβίβασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4721/Β/22.12.2017

  • 9/1/2018

Απόφ. 1216 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/08.12.2017

  • 8/1/2018

Απόφ. 45760 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.