Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 76/Β/22.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 2871 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/Β/22.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 2878 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 76/Β/22.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 2900 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108646/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 7/Α/22.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 4 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 66/Β/19.01.2018

  • 22/1/2018

Απόφ. 134/2017 Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4841/Β/29.12.2017

  • 22/1/2018

Απόφ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 74/Β/19.01.2018

  • 19/1/2018

Απόφ. 177 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4767/Β/29.12.2017

  • 19/1/2018

Απόφ. 139788/434/Φ.350 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ. 9.6.4.(Γ)/16-7-2013 «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 59/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. 78 Έγκριση Οδικού Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017-2022.(1) ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/Β/18.01.2018

  • 18/1/2018

Απόφ. Φ.61/5542/72 Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.