Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 839/Δ/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 154978 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 841/Δ/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 154975 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 842/Δ/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 154983 Επανακαθορισμός των ορίων της όχθης και παρόχθιας ζώνης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 254/Α/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4763 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5609/Β/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 230551 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5619/Β/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/118233/4341 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου στο Υπουργείο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5636/Β/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 145125 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 831/Δ/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 3970 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 831/Δ/21.12.2020

  • 22/12/2020

Απόφ. 3970 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.