Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 146/Β/25.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. 3122.1-.Τ51Α/3854/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 146/Β/25.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. 3122-Τ29/3873/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 153/Β/26.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. 286007/7245 Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 217843/5135/ 8-11-2017 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Β/26.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472 Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 190/Β/26.01.2018

  • 26/1/2018

Απόφ. 100 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 432/Δ/29.12.2017

  • 26/1/2018

Απόφ. 3997 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2/ΑΑΠ/24.01.2018

  • 25/1/2018

Απόφ. ΓΓΔΠ 0000126ΕΞ2018 Έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 134/Β/24.01.2018

  • 25/1/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 184968 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 135/Β/24.01.2018

  • 25/1/2018

Απόφ. 419 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/Δ/23.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. 788 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.