Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 199/Β/30.01.2018

  • 31/1/2018

Απόφ. 7066/269 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 202/Β/30.01.2018

  • 31/1/2018

Απόφ. 3626/121 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78602/4019/ 1-9-2016 (ΦΕΚ 2958/Β’/16-9-2016)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 209/Β/30.01.2018

  • 30/1/2018

Απόφ. 2667/54 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 56210/1334/ 27-10-2016 (ΦΕΚ 3681/τ. Β’/15.11.2016)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/Β/30.01.2018

  • 30/1/2018

Απόφ. 1857 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 152/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. 106841/37639 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/984/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 161/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. 3122.1-Τ68/971/2018 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. 2133.1/1896/2018 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Β/26.01.2018

  • 29/1/2018

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 934/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.