Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 340/Β/07.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/5334/2018 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 340/Β/07.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 3122.1-Τ54/5355/2018 «Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την επίβλεψη της μελέτης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 353/Β/07.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 12679 Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 387/Β/08.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 20686 Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 18/Δ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 790 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/Δ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 14737 Μερική κύρωση δασικού χάρτη όλων των προ-Καποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 21/Δ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 19729 Μερική κύρωση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας ΄Εδεσσας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 23/Δ/06.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 104847/9642 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση "ΒΛΥΧΟΣ"...

Περισσότερα

ΦΕΚ 22/Α/08.02.2018

  • 8/2/2018

Απόφ. 4517 Κύρωση της πράξης ολοκλήρωσης της Σύμβασης Δωρεάς Εθνικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 355/Β/07.02.2018

  • 7/2/2018

Απόφ. 165 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.