Τα Νέα της Δομικής Ενημέρωσης

ΦΕΚ 5682/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΔΣ 118/4/10.12.2020 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5684/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 6320 1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 4950/2020 (Β΄ 4377) υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5687/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. Δ.15/Δ’/47818/1854 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5690/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/123472/3359 Παράταση προθεσμίας για την απόφαση παραχώρησης της παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 5691/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. 23430 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5691/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/345083/1577 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Οικ. ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/326613/1491/8-12-2020,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5692/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123570/3043 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/94015/2289/01-10-2020 (Β’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5693/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083/ 17.03.2020 «Καθορισμός ειδικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5693/Β/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123573/3044 Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 837/Δ/23.12.2020

  • 23/12/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/311207/6520 Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.